Dostępność produktów

Wszystkie produkty zawarte na stronie www.firmastim.pl są dostępne w naszych magazynach.
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z przyczyn losowych oraz ważnych powodów ekonomicznych.